Graudu iepirkšana un pirmapstrāde

Uzņēmums iepērk 2017.gada ražas graudus: kviešus, miežus, tritikāle, auzas lopbarībai. Aktuālās graudu iepirkšanas cenas var uzzināt pa sekojošiem tālruņiem: + 371 29219885; + 371 63956219; + 371 63956616.
27.09.2017
 Nosaukums  Cena
 Kvieši  140 €/t
 Mieži  135 €/t
 Auzas  100 €/t
 Pupas  145 €/t
Pieņemam graudus, ja dīgušo graudu daudzums nepārsniedz 20%.
Ja dīgušo graudu daudzums pārsniedz 5%, cena kviešiem - 130€/t, miežiem 125€/t.

SIA "LRS Mūsa" 2017.gada graudu apstrādes piedāvātie pakalpojumi
 Pakalpojums  Mērvienība  Cena, EUR bez PVN
 Graudu kaltēšana
 Par katru 1% no tonnas ar 14,1-19,0% mitrumu  2,85
   Par katru 1% no tonnas ar 19,1-23,0% mitrumu
 4,30
 Graudu tīrīšana
 Par katru 1% no tonnas ar piemaisījumu 1,1-2,0%
 1,40
   Par katru 1% no tonnas ar piemaisījumu 2,1-8,0%
 1,15
   Par katru 1% no tonnas ar piemaisījumu 8,1-16,0%
 1,40
 Graudu paraugu apstrāde
 Par katru graudu tonnu
 0,35
   Minimālā maksa par graudu paraugu apstrādi
 2,85
   Maksimālā maksa par graudu paraugu apstrādi
 5,70
 Graudu glabāšana
 Par katru graudu tonnu mēnesī
 1,00
 Graudu izsniegšana
 Par vienas tonnas graudu izsniegšanu
 2,15