Aktualitātes

Mēs ieperkam 2016.gada ražas graudus lopbarībai: kviešus, miežus, tritikāli, auzas.
Aktuālas graudu iepirkšanas cenas var uzzināt pa tālruņiem: + 371 6 3956219; + 371 6 3956616.