kombinēta lopbarība

Piedāvājam sekojošas pilnvērtīgas kombinētas lopbarības veidus cūkām : skat. tabulu KOMBINĒTĀ LOPBARĪBA CŪKĀM.
Rūpnīca ražo sekojošas standarta receptes kombinētai lopbarībai liellopiem: skat. tabulas KOMBINĒTĀ LOPBARĪBA TEĻIEM UN LIELLOPIEM, KOMBINĒTA LOPBARĪBA SLAUCAMĀM GOVĪM.
Lopbarības rūpnīca papildus standarta receptēm, spēj sagatavot lopbarību individuāli pēc pieprasījuma no pieejamām tirgū izejvielām.